Budowle hydrotechniczne i roboty żelbetowe

Budowle hydrotechniczne i roboty żelbetowe

Wykonujemy:

- kanały wodne
- przekładnie kopyt rzek
- rowy melioracyjne
- mury oporowe
- fundamenty
- zbiorniki wodne

Przykładowe realizacje